top of page
maxim-berg-kE8-rUKjtQU-unsplash.jpg

FutureKind lanceert het
PIM Trendrapport 2023

Business as usual? 

The age of new futures

logo pim

Intro

Nieuwe vormen van creativiteit, kritisch denken en langetermijninzichten worden de nieuwe business en marketing ‘currency'

De komende 5 jaren worden jaren van drastische aanpassingen en veranderingen. Nieuwe vormen van creativiteit, kritisch denken en langetermijninzichten worden de nieuwe business en marketing ‘currency’. Leiderschap krijgt een andere invulling met meer aandacht voor aansprakelijkheid en het bouwen van een toekomstwaardige nalatenschap, open-source collaboratie wordt de motor van vooruitgang en non-demografisch denken en handelen biedt nieuwe handvaten om inclusiviteit echt te omarmen.

 

Dit trendrapport geeft de vele opportuniteiten en valkuilen weer in ‘The Age of New Futures’. Want er zijn meer mogelijke toekomsten. De vraag is, voor welke toekomst ga jij als bedrijfsleider, marketeer of vakspecialist?

Als Toekomst Business Lab onderzoeken we niet alleen graag wat de toekomst brengt maar passen we deze kennis ook toe in langetermijnvisiestrategie voor business, marketing en innovatietrajecten. Ons trendrapport biedt handvaten en inzichten in mogelijke nieuwe en vooral toekomstvriendelijke versnellers van groei. Met plezier presenteren we de inzichten van dit rapport aan jullie teams of klanten. Geïnteresseerd in een inspirerende presentatie? Neem dan hier contact op.

Wij identificeerden 4 grote toekomstversnellers (onze trends) die aan de basis liggen van meer drastische transformatietrajecten voor de komende 5 jaar. 

Ontvang hier je gratis exemplaar

PIM trendrapport

4 Toekomstversnellers

De volgende 4 toekomstversnellers zijn toekomstige trends die inzicht geven om op lange termijn een nieuwe, meer evenwichtige balans tussen economische en menselijke vooruitgang te creëren, om toekomstbestendige visies te onderbouwen en een beweging van noodzakelijke verandering in te zetten voor de komende jaren.

TOEKOMSTVERSNELLER  1 : NON DEMOGRAFIE

Het einde van generationele marketing

Willen we nieuwe manieren van marketing en innovatie omarmen dan moeten we de komende jaren afstappen van het doelgroep-hokjesdenken. Generatielabels, ondanks dat ze zelfs door het grote publiek omarmd zijn – denk maar aan de uitspraak ‘OK Boomer’, heeft eigenlijk geen basis in een sociale werkelijkheid. 

 

Daarnaast ervaren mensen periodes verschillend door hun achtergrond. Bijvoorbeeld door hun etnische achtergrond, economische situatie, gender of al dan niet ouderschap. Iedereen op een hoopje gooien omwille van zijn, haar  of hun geboortejaar gaat voorbij aan heel wat complexiteit in maatschappelijke verandering.

 

Hoe creëer je nieuwe doelgroepen anno 2023 en verder? 

 • Creëer communities op basis van emotionele/culturele verbinding: focus op het gene wat jouw (potentiële) consumenten verbindt in plaats van wat hen verschilt? 

 • Stap af van persona-denken

 • Wees leeftijdsloos in denken en doen en zoek naar andere connecties. Mensen uitsluiten op basis van leeftijd is achterhaald. Je hebt bijvoorbeeld vegetariërs in alle lagen van de bevolking. Iemand van 60 is net zo geïnteresseerd in alternatieven dan iemand van 20. 

TOEKOMSTVERSNELLER 2 : OPEN SOURCE COLLABORATIE

'None of us is as smart as all of us'

Open-source collaboratie is gebaseerd op een transparante deeleconomie waar elke partner open toegang tot heeft. Wat als je open-source denken zou toepassen op je huidige businessmodel, innovatie- en of marketingplan? Wat als onze resources uitwisselbaar zouden zijn met andere bedrijven, organisaties en waarom niet, onze concurrentie? Zouden we er dan beter van worden als organisatie? Als maatschappij? 

 

Farmareus Moderna maakte in 2022 haar patent voor het Corona-vaccin openlijk toegankelijk voor iedereen om vaccins te produceren voor lage en midden inkomen landen. Op deze manier kan kennis gedeeld worden, productie versneld en goedkoper worden voor de miljarden mensen die op dit moment in de kou blijven staan.

Vraag jezelf af:

 • Wat zou ik kunnen veranderen met de kennis en kunde van mijn concurrenten?

 

 • Van disruptieve modellen in de markt?

 

 • Wat kan ik doen met hun go-to-market modellen, retailstructuur, digitale platformen, technologie of HR-beleid?

 

 • Kan je hierdoor een betere waardeketen creëren voor je hele organisatie? Zo ja: kan je samenwerken, en op welke manier?

 

 • Kunnen we nieuwe waardeketens creëren, nieuwe businessmodellen of kunnen we gezamenlijk meer duurzaamheidsdoelstellingen halen dan als we alleen zouden handelen?

TOEKOMSTVERSNELLER  3 : REGENERATIE INNOVATIE

We shiften meer en meer van het gedachtengoed ‘duurzaam’ - waarin we focussen op het stoppen van het vernietigen van planeet en onze habitat - naar ‘regeneratie’, een maatschappij en planeet waar we streven naar nieuwe manieren van ‘helen’, zowel economisch, ecologisch als menselijk.

Als we even inzoomen op de natuur, dan bestaan er geen eindeloze principes van natuurlijke groei. Niet zoals wij als mens omgaan met materialen of zoals wij groeimodellen bouwen.  Ons huidige economisch model is gebaseerd op winst, oneindige groei en materiaalexploitatie – principes waarvan we nu aanvaarden dat ze niet duurzaam zijn. In de natuur is niets in overvloed, noch laat de natuur afval achter dat niet afbreekbaar is. Door te leren producten en diensten te ontwikkelen die van nature regeneratief zijn – en dus ook op geen enkel mogelijke manier schadelijk zijn  – kunnen we ook effectief iets teruggeven aan de planeet en aan de maatschappij.

"Het helpt niet om te denken in goed of slecht, maar in wat kan blijven bestaan of niet;"

- Leen Gorissen

 

Het is aan marketeers om regeneratieve principes ook effectief toe te passen in de dagdagelijkse beslissingen. Kiezen voor de meer natuurlijk 'helende' oplossing in plaats van enkel te kijken naar bijvoorbeeld puur circulaire principes. Kiezen we bijvoorbeeld voor verpakking met een 5 kleuren druk of kunnen wij 1 kleur uitsparen en zo enorm veel vervuiling te voorkomen?

5 principes van deze regeneratie revolutie:

 • Leer van de natuur en haar regeneratieve principes, zet 'natuurlijke intelligentie ' in als creatieve insteek

 • Consumenten die actief bezig zijn met duurzaamheid gedragen zich in aankoop eerder als burger dan als consument

 

 • Humanity Centered Design: pas empathie toe in design (breed) op 3 niveau's: menselijk, maatschappelijk en ecologisch. 

 

 • Laat reactief opportunisme varen; winst zien als pure financiële winst stremt vooruitgang en werkt kortetermijndenken in de hand. kies voor langetermijnvisie en -effect

 

 • Mensen kampen met een enorm aankoopdilemma anno 2023: kies ik voor goed voor mij, goed voor mijn portemonnee of goed voor de planeet. breng de morele 'customer journey' van uw doelgroepen in kaart

TOEKOMSTVERSNELLER  4 : VISIONAIR VOORUITDENKEN

Gemiddeld vinden 77% van de wereldwijde respondenten – volgens een studie van Edelman – dat het verbeteren van maatschappelijke problemen primair tot  bedrijfsvoering behoort. En daar is een hele nieuwe soort van leiderschap voor nodig om deze verwachtingen effectief in te kunnen vullen.

"Leadership requires two things: a vision of the world that does not yet exist and the ability to communicate it."
Simon Sinek

Welke bewegingen zien we de volgende jaren toenemen?

 • De komende jaren zal leiderschap grotendeels draaien rond nalatenschap. Het effect van jouw job en de persoonlijke invulling ervan op de mens en maatschappij.

 • We merken ook collectief het effect van agile navelstaren; verlammend kortetermijndenken en reactief oplossingen zoeken die vaak haaks staan in de zoektocht naar noodzakelijke radicale verandering. 

 • Toekomstdata en datageletterdheid worden cruciaal en een belangrijk onderdeel van leiderschap. Weliswaar aangevuld met trends om ook de beweging economisch en maatschappelijk mee te nemen.  

DE NIEUWE MARKETING EN BUSINESS CURRENCY

Om futureproof en duurzaam te kunnen bestaan is er dus behoefte aan sterke  toekomststrategieën die 5 tot 10 jaar meegaan en bestand zijn tegen onverwachte maatschappelijke crises. Visies die de tand des tijds weerstaan omdat ze fluïde meebewegen met de tijdsgeest en de heersende cultuur.

Benieuwd hoe je langetermijnvisies creëert? 

Lees dan ons trendrapport.

Of neem contact met ons op, we komen graag even langs.

Ontvang hier je gratis exemplaar

bottom of page